Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404938
Title Schaalvergroting in de land- en tuinbouw; Effecten bij veehouderij en glastuinbouw
Author(s) Meulen, H.A.B. van der; Bont, C.J.A.M. de; Agricola, H.J.; Horne, P.L.M. van; Hoste, R.; Knijff, A. van der; Leenstra, F.R.; Meer, R.W. van der; Smet, A. de
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154920 - 238
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
CL - Rural Dynamics
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LR - Backoffice
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) grote landbouwbedrijven - landbouwsector - toekomst - glastuinbouw - melkveehouderij - pluimveehouderij - varkenshouderij - nederland - large farms - agricultural sector - future - greenhouse horticulture - dairy farming - poultry farming - pig farming - netherlands
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Deze studie gaat in op het proces van schaalvergroting in de land- en tuinbouw. Het thema wordt behandeld aan de hand van enkele vragen: Wat kan er onder schaalvergroting worden verstaan? Wat zijn de drijvende krachten ervoor? Wat zijn de effecten ervan in de bedrijfstak en voor de omgeving? Naast de economische effecten gaat het ook om de gevolgen voor onder meer milieu, landschap en dierwelzijn en diergezondheid. Deze effecten van schaalvergroting zijn nader geanalyseerd voor vier agrarische bedrijfstakken, namelijk de melkveehouderij, de glastuinbouw, de pluimveehouderij en de varkenshouderij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.