Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404959
Title Koudmerken : actualisatie van het gebruik van koudmerken op Nederlandse melkveebedrijven
Author(s) Hopster, H.; Zijlstra, J.T.
Source Leeuwarden : Hogeschool Van Hall Larenstein, Lectoraat Welzijn van Dieren - 15
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) dierhouderij - melkveehouderij - identificatie - merken - brandmerken - bevriezing - dierenwelzijn - diergezondheid - animal husbandry - dairy farming - identification - marking - branding - frostbite - animal welfare - animal health
Categories Animal Health and Welfare / Cattle / Agricultural Policy
Abstract Voor identificatie van runderen zijn wettelijk 2 ingrepen toegestaan. De 2 wettelijk verplichte gele oornummers laten daarmee geen ruimte voor het aanbrengen van een koudmerk. Op dit moment heeft de rundveesector van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een ontheffing van dit verbod op het gebruik van koudmerken als derde ingreep. Deze ontheffing loopt in juni 2011 af. Dit rapport biedt inzicht in de acute, de subacute en de chronische effecten van koudmerken op het welzijn van de koe. Daarnaast is bij een aselecte en representatieve groep van 285 melkveehouders een telefonische enquête uitgevoerd naar het gebruik van koudmerken, gekoppeld aan bedrijfskenmerken. Koudmerken als ingreep brengt bij runderen een acute stressrespons teweeg. Uit de fysiologische- en gedragsreacties kan echter niet worden afgeleid of er ernstige schade aan het welzijn en de gezondheid van runderen wordt toegebracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.