Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404993
Title Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden
Author(s) Nijssen, M.; Riksen, M.J.P.M.; Sparrius, L.; Bijlsma, R.J.; Burg, A. van der; Dobben, H.F. van; Jungerius, P.; Ketner-Oostra, R.; Kooiman, A.; Kuiters, L.; Swaay, C. van; Turnhout, C. van; Waal, R. de
Source Den Haag : Ministerie van EL&I, directie IFZ/bedrijfsuitgeverij (Rapport DKI nr. 2011/OBN144-DZ) - 293
Department(s) Land Degradation and Development
CE - Forest Ecosystems
CL - Ecological Models and Monitoring
Nature Conservation and Plant Ecology
LEI Data Bin
CE - Vegetation and Landscape Ecology
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) eolisch zand - ecologisch herstel - natuurbeheer - fauna - vegetatie - plantensuccessie - nederland - herstelbeheer - natura 2000 - aeolian sands - ecological restoration - nature management - vegetation - plant succession - netherlands - restoration management
Categories Ecological Engineering
Abstract Onderzoek naar het functioneren van stuifzanden onder gewijzigde abiotische condities en naar beheer en herstel van klein- en grootschalige stuifzandlandschappen. Waarin bijdragen: Bosschap, Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit, Universiteit Amsterdam, SOVON, Vlinderstichting, Alterra en Stichting Geomofologie en Landschap. Het is een vervolg op Preadvies stuifzanden (Bakker, 2003).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.