Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405015
Title Verkenning grondconstructies voor de biologische landbouw : pilot Harenkarspel
Author(s) Dekking, A.J.G.; Jong, D. de; Vijn, M.P.; Jansma, J.E.
Source Lelystad : PPO AGV (Biokennis ) - 23
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biologische landbouw - grondeigendom - landgebruik - landbouwgrond - organic farming - land ownership - land use - agricultural land
Categories Alternative Farming / Property Law
Abstract Een van de knelpunten in de biologische landbouw is de continuïteit van de gronden die nu in gebruik zijn. De biologische ondernemers zitten verspreid over het gehele land. Dit betekent een versnippering van areaal. Dit onderzoek tracht inzicht te krijgen op de kansen van alternatieve en duurzame grondconstructies voor de biologische landbouw. Hiertoe is het gesprek aangegaan met landelijke en lokale (pilot gebied Bio Valley Harenkarspel) partijen met grondposities. Hoewel bijna alle in dit onderzoek betrokken partijen de problematiek rond de moeizame grondwerving voor biologische landbouw herkennen, ziet geen van de partijen dit als haar probleem. Het wordt vooral gezien als een probleem van de biologische sector zelf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.