Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405017
Title Overheidscommunicatie over voedsel; De kracht van de tweezijdige boodschap
Author(s) Wagenberg, C.P.A. van; Asselt, E.D. van; Fischer, A.R.H.; Riet, J.P. van 't; Ruissen, A.; Temme, E.H.M.; Wijk-Jansen, E.E.C. van
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086154951 - 83
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Rikilt B&T Novel Foods en Agroketens
Marketing and Consumer Behaviour
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) regeringscampagnes - overheidsbeleid - voedselconsumptie - communicatie - duurzaamheid (sustainability) - voedselveiligheid - voeding en gezondheid - dierenwelzijn - consumenteninformatie - dierlijke productie - government campaigns - government policy - food consumption - communication - sustainability - food safety - nutrition and health - animal welfare - consumer information - animal production
Categories Government and Public / Nutrients
Abstract Op verzoek van het ministerie van EL&I en het ministerie van VWS heeft het LEI de huidige communicatie vanuit de overheid over de duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van voedsel geanalyseerd en verbeterpunten hiervoor geïdentificeerd. De overheid verbetert de betrouwbaarheid en daarmee de effectiviteit van haar communicatie over de duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van voedsel door zowel over positieve als negatieve aspecten te communiceren in dezelfde boodschap in plaats van in verschillende boodschappen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.