Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405046
Title Biodiversiteit, verspreiding en ontwikkeling van macrofauna soorten in de Nederlandse kustwateren
Author(s) Mesel, I.G. de; Craeymeersch, J.A.M.; Jansen, J.M.; Zweeden, C. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C022/11) - 56
Department(s) IMARES Delta
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) macrofauna - kustgebieden - mariene gebieden - inventarisaties - coastal areas - marine areas - inventories
Categories Aquatic Ecology
Abstract Sinds 1993 wordt een groot deel van de Nederlandse kustwater intensief gemonitord. Jaarlijks vinden er inventarisaties plaats waarin met verschillende monstertuigen het bodemleven wordt geïnventariseerd. Alle bijvangsten in deze surveys (t.b.v. schelpdieren) worden geteld, vaak gewogen en geregistreerd. Tot op heden wordt er weinig van deze informatie gebruik gemaakt. Deze rapportage geeft een overzicht van de beschikbare data en voorbeelden van de verspreiding en bestandsontwikkeling van enkele macrofaunasoorten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.