Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405048
Title Verslag workshop Niet Kerende Grondbewerking
Author(s) Anonymous,
Source [S.l.] : S.n. - 16 p.
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) minimale grondbewerking - bodembescherming - grondbewerking - bodembeheer - biologische processen - workshops (programma's) - kennisoverdracht - minimum tillage - soil conservation - tillage - soil management - biological processes - workshops (programs) - knowledge transfer
Categories Tillage / Soil Science (General)
Abstract Het belang van duurzaam bodembeheer wordt in toenemende mate onderkend en niet kerende grondbewerking (NKG) kan daar een bijdrage aan leveren. In Nederland staat NKG nog in de kinderschoenen. Toch mag het zich verheugen in een groeiende belangstelling. Boeren beginnen er mee te experimenteren en er worden op verschillende plekken in het land pilot projecten gestart om NKG te leren kennen en te evalueren want er zijn nog veel onzekerheden en onderbouwde adviezen zijn vaak nog moeilijk te geven. Dit geldt met name voor de effecten van NKG op de biologische processen in de grond. De workshop is op 21 September 2010 in Wageningen gehouden De uitkomsten van de workshop zullen worden gebruikt om sturing te geven aan het onderzoek rond niet kerende grondbewerking voor de komende jaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.