Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 405049
Title Efficiënte koe stoot minder methaan uit : fokken op voerefficiëntie in mogelijk
Author(s) Haas, Y. de; Haan, M.H.A. de
Source V-focus 8 (2011)2. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - rundveevoeding - efficiëntie - dierveredeling - genomen - selectie - fokkerijmethoden - dairy farming - cattle feeding - efficiency - animal breeding - genomes - selection - animal breeding methods
Categories Animal Nutrition and Feeding (General) / Races, Selection, Genetics / Cattle
Abstract Fokken op een hoge voerefficiëntie zal de voerkosten drukken en het milieu sparen. Dat er nog geen fokprogramma is om op voerefficiëntie van melkkoeien te fokken, komt doordat de dataverzameling van voeropname erg lastig en kostbaar is. Met genomic selection lijken er nieuwe mogelijkheden te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.