Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405050
Title Effect op organische stof en kosten/baten : vruchtwisseling van gras en maïs
Author(s) Eekeren, N.J.M. van; Burgt, G.J.H.M. van der; Philipsen, A.P.; Schooten, H.A. van; Haan, M.H.A. de
Source V-focus 8 (2011)2. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - graslanden - zea mays - maïsgronden - rotaties - stikstofmeststoffen - doseringseffecten - organische stof - zandgronden - scenario-analyse - kosten-batenanalyse - dairy farming - grasslands - maize soils - rotations - nitrogen fertilizers - dosage effects - organic matter - sandy soils - scenario analysis - cost benefit analysis
Categories Grasslands / Forage Crops / Crop Rotation / Cattle
Abstract Veehouders van de ZLTO-afdeling rond de waterwinning van Brabant Water in Loosbroek hebben voor het SKB-project 'Herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem' geïnventariseerd, welke maatregelen het organische stofgehalte op zandgrond kunnen verhogen. Wat betekent een vruchtwisseling van gras en maïs voor het organische stofgehalte, en wat zijn de kosten en baten op een melkveebedrijf met derogatie en zonder derogatie?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.