Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405051
Title Gedrag ondernemers doorgrond bij verbeteren dierwelzijn
Author(s) Lauwere, C.C. de
Source V-focus 8 (2011)2. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) varkenshouderij - dierenwelzijn - groepshuisvesting - menselijk gedrag - maatschappelijk verantwoord ondernemen - varkens - dierlijke productie - pig farming - animal welfare - group housing - human behaviour - corporate social responsibility - pigs - animal production
Categories Animal Health and Welfare / Animal Production Systems (General) / Pigs
Abstract Het verbeteren van dierenwelzijn vraagt een gedragsverandering van veel verschillende partijen. Veehouders moeten diervriendelijker maatregelen nemen op hun bedrijf, retailers moeten diervriendelijke producten aanbieden en consumenten moeten diervriendelijke producten kopen. De Theory of Planned Behaviour is een veel gebruikt model om gedrag van mensen te doorgronden in allerlei situaties. Behalve inzicht in gedrag geeft het model ook inzicht in mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij het veranderen van hun gedrag.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.