Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405061
Title Vragen over ruimte voor veehouderij : advies aan het ministerie van EL&I ter ondersteuning van zijn heroriëntatie op de rol van de overheid in kwesties over ruimtelijke ordening en omgeving
Author(s) Commandeur, M.A.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2150) - 30
Department(s) Landscape Centre
CL - Rural Dynamics
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) regionale planning - landbouw - veehouderij - grote landbouwbedrijven - dierziekten - besluitvorming - governance - regional planning - agriculture - livestock farming - large farms - animal diseases - decision making
Categories Land Use Planning / Animal Husbandry (General)
Abstract De Directie Regionale Zaken (DRZ) Zuid van EL&I wil graag weten welke (dieperliggende) vragen er schuilgaan achter de agenda op het gebied van reconstructie, megastallen, Q-koorts, etc., die is gekanaliseerd naar de het ruimtelijk ordeningsbeleid. Daartoe is deze helpdeskvraag uitgezet bij Alterra. De helpdeskvraag is toegespitst naar de 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht'. Het advies laat zien hoe de overheid zich verder zou kunnen oriënteren op beleidsaanpassingen, met behulp van: (a) een visie op flexibele en veranderingsgerichte wetgeving voor omgevingsrecht; (b) mensgerichte, stabiele verbindingen tussen bevolkingswensen en beleid; en (c) een kennissysteem voor samenhangende beoordeling voor uitvoeringsambtenaren. Daarnaast wordt er een discussie gevoerd aan de hand van vergelijkbare onderzoeken en ervaringen. Aan de orde komen het verzet tegen de UMTS-masten en de megastallen-problematiek vanuit het perspectief van het district (Kreis) Emsland in Duitsland. Het advies mondt uit in twaalf suggesties verdeeld over vijf thema's.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.