Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405088
Title Wie zorgt voor wie? : op weg naar een duurzame relatie tussen stad en platteland
Author(s) Engelen, C.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 253) - 38 p.
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) biologische landbouw - multifunctionele landbouw - stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - duurzame landbouw - sociale interactie - organic farming - multifunctional agriculture - urban agriculture - rural urban relations - regional food chains - sustainable agriculture - social interaction
Categories Organic Farming
Abstract Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen naar een meer duurzame en maatschappelijk gerichte landbouw en platteland. Uit de analyse blijkt dat duurzaamheid binnen de agrarische sector en op het platteland een steeds belangrijker thema vormt. Biologische landbouw speelt hierin al lange tijd een belangrijke rol als kraamkamer voor vernieuwingen. De biologische sector is echter nog steeds klein van omvang en de stimulering van de productie en consumptie van biologische producten blijft nodig. Multifunctionele landbouw, een multifunctioneel platteland en versterking van de relatie stadplatteland krijgen steeds meer aandacht. Op het gebied van multifunctionaliteit is er dan ook veel in ontwikkeling. Zo werkt de Taskforce Multifunctionele Landbouw, die door het ministerie van LNV in 2008 is ingesteld, aan het bevorderen van kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en de praktijk. De versterking van de relatie stad-platteland bevindt zich nog in een relatief pril stadium in Nederland. Een aantal steden is bezig met een stedelijke voedselstrategie, maar van netwerkvorming en het vastleggen en verspreiden van praktijkkennis is nog geen sprake. ‘Duurzame catering’ staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar er komt hiervoor wel steeds meer aandacht al dan niet als onderdeel van een bewustwording over voedingspatronen op stedelijk niveau. In Nederland zijn enkele stadsboerderijen. Wageningen UR - PPO is momenteel bezig om de stadslandbouw in Nederland op de kaart te zetten. Hiervoor dient Almere als “proeftuin”.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.