Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405148
Title De kwetsbaarheid van het Europese landbouw- en voedselsysteem voor calamiteiten en geopolitiek (2011 - 2020)
Author(s) Weijden, W.J. van der; Burger, C.P.J.; Jansen, D.M.; Rougoor, C.; Hees, E.
Source Culemborg : Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving - 153
Department(s) Development Economics Group
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
WASS
Publication type Scientific report
Publication year 2011
Keyword(s) europese unie - voedselzekerheid - zelfvoorziening - rampen - politieke conflicten - scenario-analyse - risicobeheersing - european union - food security - self sufficiency - disasters - political conflicts - scenario analysis - risk management
Categories Food Security
Abstract De EU is er gedurende de jaren '60 en '70 in geslaagd grotendeels zelfvoorzienend te worden in voedsel en heeft daarmee zijn voedselzekerheid goeddeels veiliggesteld. De vraag is op welke punten landbouw en voedselvoorziening toch nog kwetsbaar zijn c.q. of er sprake is van nieuwe kwetsbaarheden. Dit rapport richt zich op calamiteiten en geopolitieke schokken die grote invloed kunnen hebben op de voedselzekerheid, d.w.z. op het voedselvolume. Niet meegenomen zijn calamiteiten voor de voedselveiligheid (zoals een kernramp) en calamiteiten die een veel breder effect hebben dan alleen op de voedselketens (zoals een grieppandemie of uitval van de elektriciteit).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.