Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405150
Title Vier jaar schone fruitmotbestrijding in Utrecht : de resultaten zijn een voorbeeld voor de gehele Nederlandse fruitteelt
Author(s) Trapman, M.; Helsen, H.H.M.
Source De Fruitteelt 101 (2011)13. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) fruitteelt - appels - peren - cydia pomonella - feromoonvallen - virussen - geïntegreerde bestrijding - bestrijdingsmethoden - efficiëntie - fruit growing - apples - pears - pheromone traps - viruses - integrated control - control methods - efficiency
Categories Fruit Growing / Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract Utrechtse fruittelers werken vanaf 2007 aan een effectieve bestrijdingsstrategie voor de fruitmot, zonder milieubelasting en zonder residuen op het fruit. In ieder projectjaar waren hun schema's effectiever, goedkoper en schoner dan de standaard geadviseerde schema's. De toepassing van Isomate CLR feromoonverwarring was niet weg te denken bij het bereiken van de projectdoelstelling. De in Utrecht behaalde resultaten zijn een voorbeeld voor de gehele Nederlandse fruitteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.