Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405155
Title Chemische bestrijding van phoma telephii in Sedum
Author(s) Bulle, A.A.E.; Hollinger, T.C.; Trompert, J.P.T.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 26
Department(s) Nursery Stock
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) phoma - sedum - schimmelziekten - chemische bestrijding - gewasbescherming - houtachtige planten als sierplanten - fungal diseases - chemical control - plant protection - ornamental woody plants
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Ornamental Woody Plants
Abstract In het gewas Sedum kan de schimmel Phoma telephii veel schade aanrichten. Een eerste aantasting van Phoma telephii in Sedum is meestal aan het eind van het voorjaar te zien en begint aan de basis van de stengel. Later verschijnen ringvormige vlekken op het blad, die kunnen samenvloeien tot grote blauw-zwarte plekken. Sedum is een meerjarig gewas dat gedurende een aantal jaren op dezelfde plaats blijft staan. Wordt de schimmel niet direct goed bestreden dan groeit hij verder door de plant met als gevolg dat takken niet meer geoogst kunnen worden en planten volledig wegvallen. De schimmel kan gemakkelijk op plantenresten overleven, waardoor de infectiedruk en de aantasting jaar op jaar groter wordt. Met een aantal preventieve maatregelen, zoals een goede bedrijfshygiëne, gezond uitgangsmateriaal, vruchtwisseling en het verwijderen van gewasresten, kan een aantasting tot het minimum worden beperkt. Maar daarmee wordt een aantasting lang niet altijd voorkomen. Door vroeg in het teeltseizoen een aantal bespuitingen uit te voeren met het middel Topsin M (thiofanaat-methyl) kon de schimmel bestreden worden, maar per 14 juni 2009 is de toelating van dit middel voor zomerbloemen komen te vervallen. Met het verdwijnen van Topsin M voor de sedumteelt was dringend behoefte aan andere middelen voor de bestrijding van Phoma in Sedum. Het doel van dit project was om middelen te screenen voor de bestrijding van Phoma telephii in Sedum. Hiervoor is gestart met een in-vitro test, waarna met de beste middelen veldproeven zijn uitgevoerd. Uit de screening van acht nieuwe middelen voor de bestrijding van Phoma telephii in Sedum zijn vijf goede middelen naar voren gekomen. Drie hiervan werkten in-vitro op petrischalen zelfs zeer goed. De getoetste middelen gaven in de praktijkproef geen plantschade, ofschoon na de derde en laatste bespuiting wel bladschade te zien was. Omdat de schade in alle behandelingen te zien was, is de schade vermoedelijk veroorzaakt door het kort na elkaar uitvoeren van de standaard praktijkbespuiting op het gehele perceel en de bespuiting van de proefveldjes, wellicht in combinatie met het zonnige en droge weer in die periode. In de veldproef bij PPO is na drie bespuitingen geen gewasschade waargenomen. De vijf onderzochte middelen uit de veldproeven lijken veilig gebruikt te kunnen worden in Sedum. Van de onderzochte middelen is Switch toegelaten in zomerbloemen. Op het etiket staat het advies een proefbespuiting uit te voeren als nog geen ervaring met Switch in een bepaald gewas is opgedaan, omdat gewassen en cultivars verschillen in gevoeligheid voor Switch. Voor de vier experimentele middelen A, B, C en E, die in de uitgevoerde proeven goed tegen Phoma werkten, wordt met de fabrikanten overlegd over een toelating in Sedum.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.