Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405179
Title Natuur als therapie bij ADHD : literatuurstudie, interviews met deskundigen, en empirisch onderzoek
Author(s) Berg, A.E. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2112) - 70
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
Cultural Geography
CL - The Human Factor
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuur - landschapsbeleving - therapie - gedragsstoornissen - kinderen - gezondheid - nature - landscape experience - therapy - behaviour disorders - children - health
Categories Environmental Psychology
Abstract In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoeksproject 'Natuur als therapie', uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EL&I. Doel van dit project was om te onderzoeken in hoeverre een verblijf in een natuurlijke omgeving een gunstig effect heeft op kinderen met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). Het project bestond uit vier deelstudies: (1) literatuurstudie; (2) interviews met vier deskundigen; (3) veldonderzoek onder 12 kinderen met ADHD in de leeftijd van 9-17 jaar; (4) experimenteel onderzoek onder 16 kinderen met ADHD in de leeftijd van 8-12 jaar. De algemene conclusie van het onderzoek is dat natuurlijke omgevingen onder bepaalde omstandigheden een aantoonbare gunstige invloed kunnen hebben op het gedrag en cognitief functioneren van kinderen met ADHD. Meer specifiek biedt het experimenteel onderzoek aanwijzingen dat natuur een voordeel kan bieden bij het uitvoeren van cognitieve taken die een beroep doen op executieve functies, terwijl een niet-natuurlijke, prikkelarme omgeving een voordeel kan bieden bij het uitvoeren van simpele verbale en visuele geheugentests.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.