Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405218
Title Informatieblad mest van bedreiging naar kans : geschiktheid mestscheiders voor gebruik in de melkveehouderij
Author(s) Verloop, J.; Hilhorst, G.J.
Source Wageningen : Wageningen UR
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
LR - PRC De Marke
Publication type Brochure
Publication year 2001
Keyword(s) mest - scheidingsapparaten - melkveehouderij - mestverwerking - fosfaat - manures - separators - dairy farming - manure treatment - phosphate
Categories Manure treatment / Cattle
Abstract Veel melkveebedrijven moeten mest afvoeren vanwege een overschot van fosfaat. Wie mestscheiding wil toepassen om dit overschot tegen zo laag mogelijke kosten af te voeren, staat voor de vraag welke mestscheider het best past. Om inzicht te krijgen in het presteren van verschillende mestscheiders zijn op Proefbedrijf 'De Marke' een schroefpersfilter, een centrifuge en een trommelscheider getest. In dit informatieblad worden ze vergeleken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.