Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405221
Title Verkenning van mogelijkheden voor mosselteelt op Noordzee
Author(s) Kamermans, P.; Schellekens, T.; Beukers, R.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C021/11) - 29
Department(s) IMARES Delta
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) mosselteelt - noordzee - mussel culture - north sea
Categories Aquaculture
Abstract In dit rapport wordt nagegaan of er wereldwijd zodanig perspectiefrijke experimenten met invang dan wel kweek van mosselen in het open zee milieu (offshore) plaatsvinden, of dat er reeds volledig commercieel draaiende mosselculturen op open zee bestaan. Indien dit het geval is wordt bezien of hiervan gebruik kan worden gemaakt voor de innovatie van de Nederlandse mosselsector. Wij achten de studies het meest relevant voor het toepassen van installaties als de fysische omstandigheden (diepte, golfhoogte en stroomsnelheid) zoveel als mogelijk overeenkomen met die in de Noordzee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.