Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405284
Title Investeren in onderzoek versterkt sector: Concurrentie de baas met 10 cent per vierkante meter voor onderzoek
Author(s) Jagers, F.; Bakker, J.C.
Source Onder Glas 8 (2011)3. - p. 26 - 27.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwkundig onderzoek - haalbaarheidsstudies - organisatie van onderzoek - investering - innovaties - productiemogelijkheden - glastuinbouw - financieren - agricultural research - feasibility studies - organization of research - investment - innovations - production possibilities - greenhouse horticulture - financing
Categories Horticulture / Innovation Studies (General)
Abstract Jaarlijks draagt een Nederlandse glastuinder een flink bedrag af aan vakheffing via het PT. Een deel daarvan gaat naar onderzoek. Wat is het rendement van deze vorm van dienstverlening voor de sector? Onderzoeksmanager Sjaak Bakker en enkele ondernemers aan het woord over de kosten en baten van onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.