Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405285
Title Ziekte vooral in grondgebonden teelten: Verticillium blijft lastig te bestrijden schimmelziekte
Author(s) Arkesteijn, M.; Paternotte, S.J.
Source Onder Glas 8 (2011)3. - p. 55 - 55.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - plantenziekten - verticillium - gewasbescherming - ziektepreventie - teeltsystemen - snijbloemen - groenten - greenhouse horticulture - plant diseases - plant protection - disease prevention - cropping systems - cut flowers - vegetables
Categories Plant and Crop Protection (General) / Cultivation, Cultural Methods / Horticulture
Abstract Verticillium verwelkingsziekte of slaapziekte kan ernstige schade aanrichten. Het is een vaatparasiet, die de vaten verstopt, waardoor de plant uiteindelijk verwelkt. Op dit moment zijn de problemen het grootst in grondgebonden teelten als chrysant en de biologische teelt van tomaat en paprika.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.