Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405286
Title Alle kennis over Mycosphaerella in komkommer bij elkaar: Deskundigen schatten schade op zes miljoen euro per jaar (interview met o.a. Jantineke Hofland-Zijlstra)
Author(s) Arkesteijn, M.; Hofland-Zijlstra, J.D.
Source Onder Glas 8 (2011)3. - p. 62 - 63.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - komkommers - cucumis - plantenziekteverwekkende schimmels - mycosphaerella - ziektepreventie - cultuurmethoden - kennisoverdracht - informatieverspreiding - groenten - greenhouse horticulture - cucumbers - plant pathogenic fungi - disease prevention - cultural methods - knowledge transfer - diffusion of information - vegetables
Categories Fruit Vegetables / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Mycosphaerella in komkommer is een toenemend probleem dat naar schatting van adviseurs en teeltvoorlichters de telers jaarlijks gemiddeld 1,10 euro/m2 kost aan productieverlies en extra arbeid. Op verzoek van de landelijke komkommercommissie is alle beschikbare kennis over deze ziekte verzameld. Meer aandacht voor preventie en een effectievere sturing van het teeltklimaat vormen de rode draad.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.