Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405314
Title Energie uit biomassa en landschap : ontwikkelingsplanologie 2007-2008
Author(s) Hall Larenstein, Van
Source Velp : Hogeschool van Hall Larenstein - 83
Department(s) Van Hall Larenstein
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) biomassa - biobased economy - bio-energie - drenthe - beleid - innovaties - ruimtelijke ordening - landschapsbeheer - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - biomass - bioenergy - policy - innovations - physical planning - landscape management - sustainability - sustainability criteria
Categories Bioenergy
Abstract Zorgen rond de klimaatproblematiek hebben onder andere geleid tot een zoektocht naar nieuwe schone CO2 neutrale energiebronnen. Één van deze bronnen is biomassa, een snel hernieuwbare veelal plantaardige grondstof geschikt voor energie en warmteproductie. Dit onderzoek heeft zich in opdracht van de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) gericht op de ruimtelijk effecten die deze schone energiebron op het landschap zullen hebben. Het onderzoek is uitgegaan van de hoofdvraag “Wat zijn de randvoorwaarden en succesfactoren van biomassaverwerking in het landelijke gebied van Drenthe?” Rond deze vraag zijn een aantal deelvragen geformuleerd met de thema’s; beleid, technische innovatie, ruimtelijke planning, landschappelijke inpassing en duurzaamheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.