Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405323
Title Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs
Author(s) Potters, J.I.; Leeuwen, M.A.E. van
Source Lelystad : PPO AGV - 30
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) agrarisch onderwijs - biologische landbouw - onderwijsonderzoek - attitudes - studenten - docenten - leerlingen - agricultural education - organic farming - educational research - students - teachers - pupils
Categories Educational Research
Abstract In de huidige onderwijspraktijk biedt een beperkt aantal instellingen een specifieke opleiding of opleidingsvariant biologische landbouw aan. Bij de overige instellingen wordt het als keuzevak aangeboden of komt het onderwerp in andere vakken of helemaal niet aan de orde. Uit het onderzoek komt naar voren dat 40% van de studentrespondenten tijdens de opleiding op geen enkele manier met biologische landbouw in aanraking komt. De studenten zelf vinden dat er meer aandacht voor mag en moet zijn. De beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs is overwegend positief. Bij ruim een derde van de studenten en docenten is de beeldvorming ten positieve veranderd in de afgelopen jaren. De uitdaging en tegelijkertijd de vraag is: hoe weet het onderwijs de kansen van de biologische landbouw de komende tijd te benutten? Er is een aantal aanbevelingen geformuleerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.