Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405333
Title Teelt de grond uit : resultaten in 2010
Author(s) Kool, S.A.M. de; Vreeburg, P.J.M.; Kreuk, F.
Source BloembollenVisie 2011 (2011)216. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) cultuur zonder grond - vollegrondsteelt - waterkwaliteit - emissie - beperking - tuinbouw - onderzoek - proefvelden - soilless culture - outdoor cropping - water quality - emission - restraint - horticulture - research - experimental plots
Categories Cropping Systems / Water Quality / Horticulture
Abstract Het onderzoeksprogramma teelt de grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals een grotere arbeidsefficiëntie, betere kwaliteit of nieuwe marktkansen) en geaccepteerd worden door de maatschappij. Onderzoekers van Wageningen UR (PPO en LEI) en Proeftuin Zwaagdijk werken in het programma nauw samen met telers, brancheorganisaties en adviseurs uit de sectoren. De begeleidingscommissie voor de bloembollen bestaat uit zes bloembollentelers, twee adviseurs en vertegenwoordigers van KAVB en PT. De financiers van dit onderzoek zijn het ministerie van EL&I, het PT en diverse andere partijen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.