Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405337
Title Stadslandbouw brengt mensen bij elkaar
Author(s) Veen, E.J.
Source Rooilijn 44 (2011)2 / maart 2011. - ISSN 1380-2860 - p. 122 - 127.
Department(s) Rural Sociology
Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) stadslandbouw - stedelijke samenleving - inventarisaties - sociale gevolgen - urban agriculture - urban society - inventories - social impact
Categories Farm Management / Urban Society
Abstract Stadslandbouw staat in de belangstelling. Hoewel het verbouwen van voedsel in de stad op zich niet nieuw is, past stadslandbouw wel binnen een nieuwe stroming waarin aandacht is voor de kwaliteit en herkomst van voedsel. Stedelijke voedselproductie wordt gezien als een bijdrage aan de oplossing voor vele stedelijke problemen. Zo kan stadslandbouw ontmoetingen tussen mensen stimuleren door de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor het gebruik. Dit effect wordt versterkt wanneer mensen gezamenlijk aan het werk zijn in de stadslandbouwprojecten. Door de buurten aantrekkelijker te maken kan stadslandbouw ook leiden tot identificatie met de buurt, wat gemeenschapszin kan bevorderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.