Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405338
Title Nieuwe intreders in de multifunctionele landbouw
Author(s) Vijn, M.P.; Bremmer, B.; Hassink, J.; Schoutsen, M.A.
Source Lelystad : PPO AGV - 40
Department(s) Team Economie en Nematoden
LR - Backoffice
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agrarische bedrijfsplanning - multifunctionele landbouw - ondernemerschap - financiële planning - investeringsplannen - financieren - sponsorschap - farm planning - multifunctional agriculture - entrepreneurship - financial planning - investment planning - financing - sponsorship
Categories Farm economics
Abstract In 2009 is er een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve financieringsvormen (d.w.z. niet-bancaire financieringsvormen) voor multifunctionele landbouwbedrijven. Daaruit kwam naar voren dat deze financieringsvormen aantrekkelijk zijn voor bedrijven met weinig of geen onderpand in de vorm van grond of gebouwen. In de praktijk blijken dit vaak nieuwe intreders te zijn: personen die een multifunctioneel landbouwbedrijf starten zonder eerst een agrarisch bedrijf te hebben. Dit is een groep waarover weinig bekend is en die zowel in onderzoek als in beleid onderbelicht lijkt te zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.