Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405348
Title In de voetsporen van de kritische boerin : 25 jaar Landelijke Boerinnen Belangen, 1983-2008
Author(s) Storm, D.; Burg, M.P.M. van der
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 278) - 76
Department(s) Sociology of Consumption and Households
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) plattelandsvrouwen - familiebedrijven, landbouw - positie van de vrouw - agrarische geschiedenis - vrouwenemancipatie - boerenorganisaties - maatschappelijke betrokkenheid - vrouw en samenleving - rural women - family farms - woman's status - agricultural history - emancipation of women - farmers' associations - community involvement - woman and society
Categories Rural History of the Netherlands
Abstract Het verhaal van 25 jaar Landelijke Boerinnen Belangen (LBB) geeft in een notendop weer hoe kritische boerinnen hun maatschappelijke betrokkenheid vormgaven. Gestimuleerd door de vrouwenbeweging merkten zij in de zeventig jaren van de vorige eeuw dat zij een andere positie hadden dan de meeste vrouwen. Zij waren niet alleen getrouwd met een man die boer van beroep was, maar ook met zijn bedrijf. Niet alleen economisch, maar ook sociaal waren gezin, huishouden en bedrijf zo met elkaar verweven, dat zij hun positie wel in samenhang moesten bekijken. De geschiedenis van LBB toont hun zoektocht naar de tot dan toe onderbelichte positie van vrouwen in de agrarische sector. Deze boerinnen lieten ook zien hoe het landbouwbeleid en de besluitvorming daarover samenhingen met de knelpunten en problemen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkwamen. Zij experimenteerden in hun eigen praktijk, vertaalden hun visies naar beleidsalternatieven en brachten die onder de aandacht bij de landbouworganisaties en ministeries. Voor het eerst lieten boerinnen hun stem horen over landbouwzaken waar zij zich toentertijd verre van dienden te houden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.