Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405377
Title Prrrr ...ta lie loe : de roep om natuurspeelruimte in de stad
Author(s) Bosch, F.J.P. van den; Donders, J.L.M.; Jong, S. de; Wielen, P. van der; Roest, A.; Schutte, D.; Mulkens, J.; Gemert, N. van; Grashoff, T.; Koen, L.; Lourens, J.; Sahtoe, R.; Crielaard, R.; Gout, R.; Waterman, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2163)
Department(s) CL - The Human Factor
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) speelterreinen - openluchtrecreatie - ontwerp - kinderen - natuur - openbaar groen - stadsomgeving - recreatie in de stad - playgrounds - outdoor recreation - design - children - nature - public green areas - urban environment - urban recreation
Categories Outdoor Leisure and Recreation
Abstract Natuurlijke speelruimte dicht bij huis in de stad draagt door zijn aantrekkingskracht bij aan de sociale binding in de wijk. Obstakels zijn de regels rond veiligheid, zorgen en wensen van ouders, het gebrek aan en de blijvende druk op ruimte in de wijk en de kosten van de financiering. In dit rapport staan ideeën die kunnen helpen bij het realiseren van een natuurspeelruimte dicht bij huis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.