Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405379
Title Varianten van natuurbeleid: voorbereidende kostenberekeningen. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
Author(s) Leneman, H.; Schouten, A.D.; Verburg, R.W.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 220) - 56
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) natuurbeleid - natuur - ecologische hoofdstructuur - ecosysteemdiensten - kostenanalyse - nederland - nature conservation policy - nature - ecological network - ecosystem services - cost analysis - netherlands
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Dit werkdocument geeft een overzicht van aanpak, werkwijze en resultaten van berekeningen van kosten van verschillende varianten, die ter voorbereiding van de Natuurverkenning 2011 van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn uitgewerkt. De varianten, die een beeld geven tot 2040, verschillen met betrekking tot de inzet van milieubeleid, begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur en mogelijkheden tot het leveren van ecosysteemdiensten door de natuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.