Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405380
Title Nascheiden van kunststofverpakkingsafval te Wijster : massabalans van een nieuwe nascheidingsinstallatie
Author(s) Thoden van Velzen, E.U.; Jansen, M.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1236) - ISBN 9789461730565 - 25
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) afvalverwerking - scheiding - verpakkingsmaterialen - kunststoffen - recycling - optimalisatie - rendement - waste treatment - separation - packaging materials - plastics - optimization - returns
Categories Waste treatment
Abstract De nieuwe nascheidingsinstallatie van Attero te Wijster voor het terugwinnen van kunststofverpakkingsafval is op 27 januari 2011 getest met Rotterdams huishoudelijk restafval. Dit restafval bevat ongeveer 13% kunststof en is relatief rijk aan organisch materiaal en foliekunststof. Hieruit won de installatie twee producten met kunststof terug; genaamd harde kunststoffen en folie. In totaal werd 8,4% van het huishoudelijk restafval afgescheiden als kunststofverpakkingsafval. Dit komt overeen met 61,4 kg/aansluiting.jaar bruto en is inclusief ongeveer 22,5 kg/aansluiting.jaar aan restafval. Zodat er netto 38,9 kg/aansluiting.jaar aan kunststofverpakkingsafval werd afgescheiden. Dit is een eerste resultaat en een momentopname. Verwacht mag worden dat deze nieuwe installatie nog een beter rendement zal laten zien in de toekomst, net als de twee reeds bestaande nascheidingsinstallaties in Nederland al hebben gedaan. Verder mag verwacht worden dat deze nieuwe installatie net als de twee bestaande installaties onderhevig zal zijn aan de gebruikelijke variatie in de samenstelling van het huishoudelijk restafval en terugwinningsrendement. Kortom, deze test laat zien dat er met de nieuwe installatie in Wijster grote hoeveelheden kunststofverpakkingsafval kunnen worden teruggewonnen. Na een optimalisatie van het afscheidingsproces in deze nieuwe installatie zal de hoeveelheid afgescheiden restmateriaal waarschijnlijk dalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.