Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405382
Title Telen met toekomst bemesting 2010; Bemesting in de akkerbouw in relatie tot gebruiksnormen
Author(s) Geel, W.C.A. van; Brinks, Harm
Source Lelystad : PPO AGV - 26
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - bemesting - dierlijke meststoffen - stikstof - fosfaten - kwaliteitsnormen - milieueffect - arable farming - fertilizer application - animal manures - nitrogen - phosphates - quality standards - environmental impact
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Environmental Pollution
Abstract In 2010 hebben 12 akkerbouwbedrijven verspreid over heel Nederland deelgenomen aan het bemestingsonderzoek binnen Telen met toekomst (Tmt). Het betrof vijf bedrijven op kleigrond, zes bedrijven op zand- en dalgrond en één bedrijf op lössgrond. Deze bedrijven hebben met ondersteuning van DLV en PPO gewerkt aan het milieutechnisch en bedrijfseconomisch optimaliseren van de bemesting binnen de wettelijke gebruiksnormen. De bedrijven teelden relatief veel aardappelen. Alle twaalf de bedrijven hebben in 2010 dierlijke mest gebruikt. Op twee bedrijven zat de aanvoer van N-totaal uit dierlijke mest op de geregistreerde percelen gemiddeld net boven de norm en bij de overige tien bedrijven eronder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.