Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405383
Title Natuurlijke ontwikkelingen in het Amsterdamse Bos : een studie naar de bosontwikkeling in de Natuurboszone en de Parkboszone
Author(s) Verkaik, E.; Koop, H.G.J.M.; Clerkx, A.P.P.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2102) - 48
Department(s) CE - Forest Ecosystems
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bossen - bosbouw in steden - beschermde bossen - bosstructuur - bosbedrijfsvoering - stedelijke gebieden - natuurontwikkeling - verjonging - botanische samenstelling - amsterdam - noord-holland - forests - urban forestry - reserved forests - forest structure - forest management - urban areas - nature development - regeneration - botanical composition
Categories Forest Management / Urban Forestry
Abstract De bosontwikkeling in de Noordboszone en Parkboszone van het Amsterdamse bos zijn onderling vergeleken op openheid van het bos, mate van ontmenging van de boomlaag en hoeveelheid dood hout. Beide beheersvormen verschillen onderling in openheid, mate van verjonging, belevingswaarde en boomsoortensamenstelling nu en in de toekomst. De afwisseling van beide beheersvormen geeft een extra meerwaarde aan het bos en zou naast elkaar gehandhaafd moeten worden. Ontmenging of veresdoorning door nietsdoen-beheer treedt nauwelijks op. De waterkwaliteit moet gewaarborgd blijven door afvoeren van blad- en takafval, waarbij voorkomen moet worden dat de oevers worden opgehoogd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.