Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405385
Title Waardering en recreatief gebruik van Nationale Landschappen door haar bewoners
Author(s) Boer, T.A. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 219) - 80
Department(s) CL - The Human Factor
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) nationale landschappen - openluchtrecreatie - landschapsbeleving - inventarisaties - nederland - national landscapes - outdoor recreation - landscape experience - inventories - netherlands
Categories Nature Management (General) / Environmental Psychology
Abstract Dit werkdocument bevat de tussenresultaten van het onderzoek naar de waardering en het recreatief gebruik van Nationale Landschappen door haar bewoners. Hiervoor hebben 2741 respondenten uit een internetpanel een vragenlijst ingevuld. Deze data worden ook gebruikt bij de analyse van WoOn 2009 voor de Belevingswaardenmonitor. Inwoners van Nationale Landschappen geven het groen in hun wijdere leefomgeving gemiddeld een 7,9 voor aantrekkelijkheid. Alle landschappen krijgen een ruime voldoende. De Graafschap, Drentsche Aa en de Stelling van Amsterdam worden het aantrekkelijkst gevonden. Men is zeer tevreden over de hoeveelheid groen, dat vooral gebruikt wordt om te wandelen en te fietsen. Natuurgebieden zijn hierbij de favoriete bestemming, recreatieparken daarentegen worden nauwelijks bezocht. Men is positief over de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en voorzieningenniveau van het groen. De belangrijkste veranderingen die 41% van de ondervraagden heeft waargenomen in het groen in de afgelopen 5 tot 10 jaar zijn woningbouw, aanleg van wandel- en fietspaden en meer groen. Deze veranderingen worden door 43% van de ondervraagden als positief beoordeeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.