Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405391
Title Naar een klimaatvriendelijke biologische voedselketen : verkenning van mogelijkheden voor de Nederlandse biologische landbouw
Author(s) Sukkel, W.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO publicatie nr. 402) - 42
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - broeikasgassen - emissie - klimaatverandering - energiegebruik - koolstofvastlegging in de bodem - organic farming - greenhouse gases - emission - climatic change - energy consumption - soil carbon sequestration
Categories Environmental Management (General) / Organic Farming
Abstract Op basis van een analyse van: de ambities van de biologische landbouw op het thema klimaat, de belangrijkste emissie bronnen en de beïnvloedbaarheid hiervan en een sterkte/zwakte analyse van biologische landbouw op het thema klimaat, worden een aantal kansen en aandachtspunten voor verbetering van de prestatie van biologische landbouw op het thema klimaat geformuleerd. De ambities van biologische landbouw richten zich in de eerste plaats op direct fossiel energieverbruik, vervolgens op instandhouding van organische stof gehalte in de bodem en op indirect energieverbruik door transport en verpakkingen. Verder moet voedselderving zoveel mogelijk worden voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.