Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405392
Title Kennisagenda EL&I en bevolkingsdaling
Author(s) Breman, B.C.; Coninx, I.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2168) - 31
Department(s) CL - The Human Factor
ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bevolkingsafname - overheidsbeleid - sociale economie - landgebruik - nederland - population decrease - government policy - socioeconomics - land use - netherlands
Categories Government Policy, Netherlands
Abstract Het thema krimp staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Krimp is in eerste instantie een demografisch verschijnsel maar bevolkingsdaling heeft ook invloed op de sociaal-economische omstandigheden en op (het gebruik van) de fysieke ruimte. Daarmee heeft krimp heeft ook (potentiële) gevolgen voor de domeinen van het ministerie van EL&I en voor het realiseren van de bijbehorende beleidsdoelstellingen. Andersom kan vanuit de EL&I-beleidsdomeinen mogelijk ook een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van krimp- en anticipeerregio’s.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.