Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

Record number 405394
Title Invloed van perceelsgrootte op arbeidsbehoefte voor veldwerkzaamheden in de melkveehouderij
Author(s) Roelofs, P.F.M.M.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 25
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - arbeidseconomie - perceelsgrootte (landbouwkundig) - wiskundige modellen - dairy farming - labour economics - field size - mathematical models
Categories Agricultural Economics (General) / Agricultural Economics (General)
Abstract Een nieuw rekenmodel, genaamd PergroBeko (Perceelsgrootte-Bewerkingskosten) is gemaakt. Het rekenmodel moest worden geactualiseerd door regressieformules op te stellen voor de huidige situatie. Bedrijven zijn namelijk groter geworden, de perceelsgrootte is aangepast aan de grotere bedrijfsomvang en machines worden gebruikt met grotere capaciteit en werkbreedte. Doel van dit onderzoek was het opstellen van regressieformules waarmee DLG snel een inschatting kan maken van de invloed van perceelsgrootte op de arbeidsbehoefte en –kosten voor veldwerkzaamheden in de veehouderij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.