Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405402
Title Minder fosfor in varkensvoer; Macro-effecten, kansen en drempels
Author(s) Kortstee, H.J.M.; Bikker, A.M.; Ham, A. van den; Krimpen, M.M. van
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154944 - 67
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LR - Backoffice
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) varkenshouderij - varkensvoeding - voersamenstelling - fosfor - pig farming - pig feeding - feed formulation - phosphorus
Categories Feed Composition and Quality / Pigs
Abstract Dit rapport gaat in op de mogelijkheden van verlaging van de hoeveelheid onverteerbaar fosfor in varkensvoer. Er is nagegaan wat dit betekent voor de prijs en de samenstelling van het voer, voor het nationaal fosfaatoverschot, voor de bedrijfsoverschotten van fosfaat, voor de mestafzetprijs en voor de hoeveelheid te verwerken mest en de kosten daarvan. Ook wordt ingegaan op de drempels en routines bij varkenshouders die ertoe leiden dat de verlaging van fosfor in het voer bij hen nog geen aandacht heeft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.