Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405403
Title Uitleverlogistiek in de boomkwekerij
Author(s) Verdouw, C.N.; Hennen, W.H.G.J.; Splinter, G.M.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155033 - 72
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) boomkwekerijen - plantenkwekerijen - leveringen - werkplanning - marketing - simulatiemodellen - technieken - agrarische bedrijfsplanning - aanpassing van de productie - boomteelt - forest nurseries - nurseries - supplies - work planning - simulation models - techniques - farm planning - adjustment of production - arboriculture
Categories Logistics / Ornamental Woody Plants
Abstract In de boomkwekerij is sprake van een grote diversiteit in soorten en vindt de teelt voor het overgrote deel buiten plaats waardoor uitlevering gevoelig is voor weersinvloeden. Een snel en efficiënt uitleversysteem is een grote uitdaging waar veel boomkwekers mee worstelen. LEI en DLV Plant deden in opdracht van het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, het Productschap Tuinbouw en de zes boomkwekerijen onderzoek. Doel was om inzicht te krijgen in welke uitlevermethode of comibinatie van uitlevermethodes het meest geschikt is voor elk afzonderlijk bedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.