Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405442
Title Natuurdoelen en klimaatverandering : "State-of-the-Art"
Author(s) Lototskaya, A.A.; Geertsema, W.; Griffioen, A.J.; Veen, M. van der; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2135) - 156
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
CL - Ecological Networks
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbescherming - klimaatverandering - natuurbeleid - aquatische ecosystemen - terrestrische ecosystemen - adaptatie - veerkracht van de natuur - gevoeligheid - nederland - nature conservation - climatic change - nature conservation policy - aquatic ecosystems - terrestrial ecosystems - adaptation - resilience of nature - sensitivity - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Er bestaat geen twijfel meer over dat klimaatverandering belangrijke gevolgen zal hebben voor de Nederlandse natuur. Enerzijds is veel bekend over de directe mechanismen van klimaatverandering en anderzijds over de ecologische eigenschappen van organismen, maar het Nederlandse beleid vraagt kennis over de specifieke gevolgen van klimaatverandering op de natuurdoelen. Wat zijn de achterliggende mechanismen van klimaatverandering in relatie tot aquatische en terrestrische ecosystemen? Dit rapport biedt een gestructureerd overzicht van directe gevolgen van klimaatverandering voor natuurdoelen en adaptatiemaatregelen voor aquatische en terrestrische natuur. Het rapport beschrijft landschapsecologische processen en functionele relaties in aquatische en terrestrische ecosystemen onder invloed van klimaatverandering, de invloed van nieuwe soortgroepen daarin, analyseert de kwetsbaarheid van natuurdoelen voor klimaatverandering en geeft een overzicht van adaptatie-maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.