Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405454
Title Normen en economische waarderingen voor: de rentabiliteitsindex 2010 en het productiegetal 2011 zeugenhouderij
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source [Lelystad] : Livestock Research Wageningen UR - 5
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) varkenshouderij - zeugen - rentabiliteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - normen - prestatieniveau - indexen - pig farming - sows - profitability - farm results - standards - performance - indexes
Categories Farm Management / Pigs
Abstract De Animal Sciences Group berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de zeugenhouderij. Dit vindt plaats in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV). Deze indexen geven de zeugenhouder een beeld van het financieel voor- of nadeel bij verbetering respectievelijk verslechtering van de technische resultaten. De rentabiliteitsindex en het productiegetal geven een toegevoegde waarde aan het administratieprogramma voor de varkenshouder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.