Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405459
Title Wereldwijd 40% minder varkens nodig
Author(s) Hoste, R.
Source Agri-monitor 2011 (2011)april. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) varkenshouderij - productiviteit - efficiëntie - landbouwprijzen - sectorale ontwikkeling - sectorale analyse - pig farming - productivity - efficiency - agricultural prices - sectoral development - sectoral analysis
Categories Agricultural Sector / Pigs
Abstract De wereldbevolking stijgt. Verwacht wordt dat er in 2050 ruim 9 miljard wereldburgers zullen zijn. Ook worden veel burgers welvarender. Bij een stijgend inkomen neemt de vleesconsumptie toe, hoewel niet onbegrensd. Als gevolg groeit de mondiale vraag naar vlees. De OECD verwacht over de periode 2010(2019 een toename van de vleesconsumptie van 19%. Tegelijkertijd lijken de voergrondstoffen schaarser te worden; niet alleen tijdelijk, zoals de sterk gestegen voerprijzen in de periode herfst 2006 – zomer 2008 en opnieuw vanaf midden 2010 lieten zien, maar ook structureel door een stijgende vraag naar biobrandstoffen. Kan een efficiëntieverbetering in de varkensproductie bijdragen aan een uitweg in dit dilemma? De wereldwijde productie van varkensvlees bedroeg in 2009 106 miljoen ton karkasgewicht (FAOstat, 2010). Hoeveel varkens zijn nodig om dit volume te produceren als dit zou gebeuren volgens de Nederlandse mate van productie(efficiëntie?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.