Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 405478
Title Beheersing van valse meeldauw in de uienteelt
Author(s) Evenhuis, A.; Spruijt, J.
Source BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2011 (2011)34. - 4
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) gewasbescherming - uien - biologische landbouw - meeldauw - peronospora destructor - ziektepreventie - gecontroleerd branden - plant protection - onions - organic farming - mildews - disease prevention - controlled burning
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Valse meeldauw (Peronospora destructor) in uien vormt een terugkerend probleem. Bij vroege aantasting en onvoldoende bestrijding leidt valse meeldauw tot nagenoeg volledig oogstverlies. In de praktijk komt het meestal niet zover, maar de schade kan toch aanzienlijk zijn. Biologische telers zijn voor de beheersing van valse meeldauw aangewezen op preventie. Alle maatregelen die primaire bronnen aanpakken resulteren in een latere start van de epidemie en geven het gewas een langere groeiperiode.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.