Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405492
Title Kipsignalen : praktijkgids voor diergericht pluimvee, tweede herziene druk
Author(s) Bestman, M.W.P.; Ruis, M.A.W.; Middelkoop, K.; Heijmans, J.
Source Zutphen : Roodbont Publishers BV - ISBN 9789087400477 - 96
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2011
Keyword(s) pluimvee - signalen - pluimveehokken - diergedrag - dierenwelzijn - diergezondheid - prestatieniveau - bedrijfsvoering - dierlijke productie - poultry - signals - poultry housing - animal behaviour - animal welfare - animal health - performance - management - animal production
Categories Poultry / Animal Housing, Management and Care
Abstract Goed management begint met het oppikken van signalen in de praktijk. Voor pluimveehouders betekent dit alert zijn in de stal en kijken en luisteren naar dieren, aandacht voor hun gedrag, als groep en individueel. Dit levert veel informatie op over gezondheid, welzijn en productie, die de pluimveehouder kan gebruiken om zijn economisch resultaat en het welzijn van dier en zichzelf te verbeteren. Op dit moment investeert de pluimveehouderij veel in nieuwe huisvestingssystemen die een ander management vereisen. Het boek Kipsignalen bevat handvatten om meer diergericht te werken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.