Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405526
Title Standaardisatie van keteninformatie
Author(s) Verdouw, C.N.
Source Agro Informatica 24 (2011)1. - ISSN 0925-4455 - p. 6 - 7.
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) agro-industriële ketens - ketenmanagement - informatiesystemen - datacommunicatie - standaardisering - agro-industrial chains - supply chain management - information systems - data communication - standardization
Categories Information and Communication Technology (General)
Abstract Het kunnen beschikken over de juiste, complete informatie op het juiste moment is de basis voor optimale ketensamenwerking. Een snelle, foutloze en efficiënte informatieoverdracht is alleen mogelijk als de informatiesystemen in een keten precies dezelfde taal spreken. Daarvoor moeten data uit het informatiesysteem van de zender automatisch ingelezen kunnen worden door het systeem van de ontvanger en de interpretatie van deze data moet in beide systemen gelijk zijn. Op bedrijfsprocessen gebaseerde informatiestandaarden zorgen daarvoor. Het zijn vaste afspraken over het formaat, de inhoud en de betekenis van de uit te wisselen informatie èn de manier, waarop deze technisch gecommuniceerd moeten worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.