Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405560
Title Nieuwe landgoederen; hoe passen ze in het landschap? : een beslisboom ter ondersteuning van het afwegingsproces
Author(s) Stobbelaar, D.J.; Marcus, P.; Zwart, H.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)8. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 31.
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) landgoederen - regionale planning - vergunningen - besluitvorming - Nederland - estates - regional planning - permits - decision making - Netherlands
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Nieuwe landgoederen kunnen een impuls betekenen voor het landschap en de leefbaarheid. Veel gemeenten zijn echter huiverig met het verlenen van een aanlegvergunning omdat ze niet goed weten hoe nieuwe landgoederen in het landschap ingepast moeten worden. In dit artikel wordt een beslisboom gepresenteerd die gemeenten en vergunningaanvragers hierbij kan helpen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.