Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405574
Title Genetisch management van het Brandrode rund
Author(s) Windig, J.J.; Hoving, A.H.
Source Lelystad : Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN rapport / Centrum voor Genetische Bronnen Nederland 19) - 18
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) brandrode - genetische diversiteit - genetische analyse - genetische bronnen van diersoorten - inteelt - veredelingsprogramma's - deep red cattle - genetic diversity - genetic analysis - animal genetic resources - inbreeding - breeding programmes
Categories Animal Breeding and Genetics (General)
Abstract Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de (genetische) situatie van het Brandrode rund en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Het belangrijkste probleem is dat er relatief veel dieren met onbekende afstamming in de populatie zijn. Om dit probleem te ondervangen zijn DNA-bepalingen gebruikt. Het aantal reeds aanwezige DNA-bepalingen is op verzoek aangevuld met extra bepalingen. Als gevolg hiervan is het mogelijk gebleken de situatie met betrekking tot verwantschap en inteelt redelijk betrouwbaar in kaart te brengen. De inteelttoename in de Brandroden was tot 2005 hoog. Een goed teken bij Brandroden is dat er relatief veel stieren in gebruik zijn. Er zijn mogelijkheden om de intteelttoename te beperken, met name door gebruik te maken van relatief onverwante stieren. Stieren in de genenbank blijken belangrijk ter ondersteuning van de diversiteit. Met behulp van de optimale contributie methode zijn de stieren gerangschikt op hun bruikbaarheid om inteelt te verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.