Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405600
Title Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied: jaarrapport 2009
Author(s) Kuijs, E.K.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C027/11) - 44
Department(s) IMARES Visserij
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) vissen - inventarisaties - bedreigde soorten - aquatische ecologie - ijsselmeer - fishes - inventories - endangered species - aquatic ecology - lake ijssel
Categories Aquatic Ecology
Abstract Deze rapportage geeft een overzicht van de vangsten in de periode 1994 t/m 2009, waarbij voor de hele periode een selectie gemaakt is van de vissers die gedurende de laatste jaren de bemonstering uitgevoerd hebben. In dit rapport wordt de nadruk gelegd op de periode vanaf 2001, omdat voor deze periode de aantallen gecorrigeerd kunnen worden voor de vangstinspanning
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.