Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405608
Title De gouden driehoek in actie : praktische voorbeelden van verbinding bedrijf, kennis en overheid
Author(s) Vliet, J.M. van; Beers, G.
Source [S.l.] : S.n. - 112
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwkundig onderzoek - agrarisch onderwijs - landbouw als bedrijfstak - bedrijven - overheid - kennis - kennismanagement - nederland - agricultural research - agricultural education - agriculture as branch of economy - businesses - public authorities - knowledge - knowledge management - netherlands
Categories Agricultural Sector
Abstract Deze bundel bevat voorbeelden van het werken in de gouden driehoek; oftewel de driehoek van landbouwonderzoek/onderwijs, bedrijven en overheid. De artikelen illustreren hoe de driehoek werkt. Het zijn voorbeelden van vraag gestuurd werken, actieve en betrokken ondernemers, creativiteit van ondernemers, gezamenlijke financiering en veel aandacht voor de toepassing van onderzoeksresultaten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.