Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405630
Title Wie melkt er voort? : de gevolgen van de superheffing voor inkomen, bedrijfsstruktuur en bedrijfsovername
Author(s) Akkerman, J.; Kingma, B.; Verhagen, N.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / IMGO-Landbouw 5) - 107
Department(s) Instituut voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek in de Landbouw
Publication type Research report
Publication year 1984
Keyword(s) landbouw - quota's - productiecontroles - melkproducten - zuivelindustrie - agrarische bedrijfsvoering - nederland - productiebeperkingen - agriculture - quotas - production controls - milk products - dairy industry - farm management - netherlands - production restrictions
Categories Economic Situation (General)
Abstract Na een overzicht van de ontwikkelingen van het zuivelbeleid en de melkveehouderij worden de besluiten met betrekking tot de superheffing beschreven. De gevolgen die deze besluiten voor het inkomen, de bedrijfsstructuur en de bedrijfsovername hebben worden vervolgens aangegeven. De mogelijkheden van een ander Europees zuivelbeleid of van een ander structuurbeleid in Nederland ter beperking van deze gevolgen komen als laatste aan de orde
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.