Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405649
Title FLEVO - koop : een onderzoek naar de ekonomische haalbaarheid van een grootlandbouwbedrijf in Zuidelijk Flevoland
Author(s) Breembroek, J.; Beijer, K.; Kwekkeboom, M.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 16) - 218
Department(s) Science Shop
Publication type Research report
Publication year 1987
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - grote landbouwbedrijven - beplantingen - nederland - flevoland - farm management - large farms - plantations - netherlands
Categories Farm Management
Abstract Voor deze haalbaarheidsanalyse is gezocht naar een rendabel bedrijfsplan voor een gemengd grootlandbouwbedrijf van 1200 ha in Zuidelijk Flevoland. Na een algemene inventarisatie van de huidige situatie in de Nederlandse land- en tuinbouw is met name gewerkt aan een bedrijfsplan met akkerbouw en melkveehouderij. M.b.v. een lineair programmeringsmodel zijn 4 rendabele bedrijfsplannen met verschillende arbeidsbehoefte en winstniveau uitgerekend
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.